TP. Tuy Hòa phấn đấu lên đô thị loại 1 vào năm 2025
Hà Minh - 26/05/2016 10:20
 
Được công nhận là đô thị loại 2 cách đây 3 năm, TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã có nhiều thay đổi về hạ tầng, dịch vụ đô thị bước đầu đáp ứng nhu cầu nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn chung, quy hoạch Tuy Hòa chưa theo kịp đà phát triển, chất lượng quy hoạch chưa cao, tỷ lệ quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết còn thấy so với bình quân chung cả nước. Nhiều khu vực nội thành, nhất là phường phía Nam thành phố quy hoạch chậm làm hạn chế đầu tư và phát triển.

Quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ và thiếu kiên quyết, chưa kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy hoạch, nhất là khu đô thị phía Nam thành phố Tuy Hòa để xảy ra lấn chiếm đất, xây dựng trái phép…

Một góc đô thị Tuy Hòa.
Một góc đô thị Tuy Hòa

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là hệ thống giao thông đô thị…Chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển…

Để khắc phục những hạn chế, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng, phát triển TP Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại.

Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch phù hợp với tính chất đô thị…

Xây dựng thành phố Tuy Hòa đáp ứng được vai trò, vị trí trung tâm du lịch, dịch vụ trong khu vực, là cửa ngõ hướng Đông để phát triển vùng Tây Nguyên, điểm nhấn quan trọng trong liên kết phát triển vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ, tạo bước đột phá mới làm thay đổi diện mạo đô thị Tuy Hòa.

Để từng bước thực hiện hiệu quả những nội dung của Nghị quyết, theo ông Huynhf Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị liên qua tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh đồng bộ các đề án quy hoạch.

Từ tổng thể đến quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng TP Tuy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 theo hướng mở rộng và kiểm soát tốt không gian phát triển đô thị; tiếp tục thực hiện mở rộng địa giới hành chính, đảm bảo tiêu chí đô thị loại 1 năm 2025.

Bên cạnh đó, xác định các khu vực phát triển đô thị, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo để có kế hoạch đầu tư trọng điểm, hoàn thiện và kết nối đồng bộ hệ thống kế cấu hạ tầng đô thị, khai thác hiệu quả khu đô thị phía Nam Tuy Hòa, đường Bạch Đằng giai đoạn 2…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản