Vĩnh Phúc giải quyết được nhiều tồn tại về đất đai dự án
Thanh Huyền - 14/10/2021 15:43
 
9 tháng đầu năm Vĩnh Phúc đã giải quyết được nhiều tồn tại trong giải phóng mặt bằng cho các dự án.

9 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định.

Công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; công tác định giá đất, ký hợp đồng thuê đất được tập trung triển khai với 9 phương án bồi thường hỗ trợ thực hiện thu hồi đất được thẩm định.

Hoạt động giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh đã tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Ảnh: Internet.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng cho 338 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội (bao gồm 196 dự án chuyển tiếp và 142 dự án giao mới) với tổng diện tích cần thực hiện giải phóng mặt bằng là 3.205,9 ha.

Đến nay, tỉnh cơ bản giải quyết tồn tại cho các dự án kéo dài nhiều năm và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng, điển hình như: Dự án Khu công nghiệp Đồng Sóc, Dự án chợ đầu mối của huyện Vĩnh Tường, Dự án đường song song đường sắt tuyến phía Nam, Dự án đường Nguyễn Văn Cừ đi thung lũng Thanh Xuân,...

Cùng với đó, các hoạt động về bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường năm 2021, Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh, xây dựng dự thảo Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030,... Công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn được thực hiện tốt.

Cũng trong 9 tháng qua, Vĩnh Phúc đã phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh (dự kiến báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xong trong Quý IV năm 2021). Tỉnh cũng chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 9/9 huyện, thành phố làm cơ sở để thực hiện việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế có nhu cầu đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản