Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2022, 13:38:33
Công ty Truyền tải điện 2 dùng flycam giám sát thi công đường dây 500 kV mạch 3
Hoàng Minh - 01/07/2020 07:45
 
Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) sử dụng thiết bị Flycam trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các hạng mục trên cao như lắp dựng cột, căng dây lấy độ võng, hành lanh tuyến.

Trong dự án đường dây 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch; Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dốc Sỏi - Pleiku2 đang được triển khai xây dựng, PTC2 được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công cùng yêu cầu đáp ứng tiến độ theo kế hoạch với chất lượng công trình cao nhất.

Để thực hiện nhiệm vụ này, PTC2 đã lên kết hoạch đào tạo bổ sung lực lượng tư vấn giám sát tại hiện trường và bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát theo quy định đối với cấp điện áp 500kV cho cán bộ, công nhân có liên quan.

Lãnh đạo Công ty cũng luôn chủ động phối hợp kiểm tra, kiểm soát tài liệu và kịp thời có ý kiến đối với những nội dung chưa hợp lý, đề nghị đơn vị quản lý dự án yêu cầu tư vấn thiết kế chỉnh sửa phù hợp.

Tư vấn giám sát tại móng cột 196 đường dây 500 kV mạch 3
Tư vấn giám sát tại vị trí móng cột 196 đường dây 500 kV mạch 3

Theo đăng ký kế hoạch thi công của đơn vị xây lắp, các tư vấn giám sát sẽ có mặt kịp thời tại công trường thi công và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy trình hệ thống chất lượng đã được ban hành để giám sát hiện trường, nghiệm thu chuyển bước thi công, xác nhận, cập nhật dữ liệu giám sát phần mềm quản lý đầu tư xây dựng.

Bộ phận tư vấn giám sát tại Công ty ngoài thường xuyên theo dõi sát tình hình thi công, còn tổ chức kiểm tra công trường định kỳ, đột xuất tại từng vị trí móng, cột… để giải quyết kịp thời các vướng mắc, trực tiếp hướng dẫn, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm về công tác quản lý chất lượng với Tiểu ban tư vấn giám sát truyền tải điện và các đơn vị thi công.

Để kịp thời đôn đốc tiến độ, PTC2 cũng liên tục đề nghị Ban quản lý các công trình điện miền Trung yêu cầu các đơn vị cấp hàng phải sớm khắc phục tình trạng cấp vật tư chậm, cấp thiếu, không đồng bộ… để các nhà thầu thi công sớm hoàn thiện các hạng mục và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình đường dây 500 kV mạch 3.

PTC2 cũng xác định, chủ động tham gia tư vấn giám sát công trình đường dây 500kV mạch 3 ngay từ đầu là cơ hội để quản lý tốt về chất lượng nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý vận hành sau này. Thông qua các hoạt động trực tiếp cụ thể trên công trường, các tồn tại khiếm khuyết sẽ được giám sát sửa chữa chặt chẽ, giảm được tối đa thời gian xử lý tồn tại và sớm hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3: Nguy cơ vỡ tiến độ toàn tuyến
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Hà Tĩnh đến Gia Lai đang được tích cực triển khai, với kỳ vọng sẽ góp phần điều tiết tình hình thiếu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư