Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 01 năm 2022, 12:04:07
Đảm bảo tiết kiệm chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Duy Hữu - 20/02/2016 09:28
 
Từ ngày 29/2/2016, Thông tư 06/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 có hiệu lực thi hành.
Kinh phí phục vụ bầu cử Quốc hội đảm bảo
Kinh phí phục vụ bầu cử Quốc hội đảm bảo chi tiêu đúng chế độ Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, kinh phí phục vụ cho bầu cử gồm: chi xây dựng các báo cáo, văn bản hướng dẫn; chi in ấn tài liệu; chi vận hành trang thông tin điện tử; chi cho an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bầu cử; chi tổ chức các hội nghị; chi cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chi phí hành chính...

Kinh phí này sẽ do ngân sách Trung ương đảm bảo, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương. Các khoản này phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách.

Ông Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử
Với đa số đại biểu Quốc hội có mặt tại Hội trường tán thành, chiều 24/11, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư