Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 05 năm 2022, 15:16:59
Sự kiện: Diễn đàn Mua bán - sáp nhập doanh nghiệp 2015
Diễn đàn Mua bán - sáp nhập doanh nghiệp 2015 (M&A Forum 2015) do Báo Đầu tư và Công ty AVM Việt Nam tổ chức. Là diễn đàn mua bán sáp nhập doanh nghiệp thường niên, Diễn đàn M&A quy tụ nhiều chuyên gia M&A, nhà đầu tư trong và ngoài nước và các cơ quan quản lý.