Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2021, 13:45:00
Hà Nội chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ giữa năm 2021
Nguyễn Trang - 27/11/2019 16:09
 
Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội với tỉ lệ 81,16% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.
1
Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội với tỉ lệ 81,16% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành

Quốc hội vừa thông qua nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với 392/447 vị tán thành, 39 đại biểu không nhất trí và 16 vị không biểu quyết.

Theo mô hình này, chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là ủy ban nhân dân phường.

Theo đó, Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, thị xã.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, để bảo đảm thận trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về nội dung trên. Kết quả cho thấy, có 305/395/483 (bằng 77,61%) đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến (chiếm 63,15% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành. 

Như vậy, theo nghị quyết này thì từ giữa năm 2021, thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường. Khi đó, hội đồng nhân dân quận, thị xã có thêm nhiệm vụ, quyền hạn: quyết định, phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận, thị xã, trong đó bao gồm ngân sách của các phường trực thuộc, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, các Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công tại các phường trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công. Thông qua chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường trực thuộc quận, thị xã; Uỷ ban nhân dân và chủ tịch uỷ ban nhân dân quận, thị xã cũng được giao thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn.

Về tổ chức thực hiện Nghị quyết, QH giao HĐND, UBND TP Hà Nội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm ban hành các quy định để tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo quy định của Nghị quyết và hướng dẫn của Chính phủ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương;

Thực hiện sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường khi thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật;  Sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo quy định tại Nghị quyết; quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND phường;

Quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường.. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2021. Quốc hội yêu cầu chậm nhất là quý 4/2023 Chính phủ có báo cáo sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định.

Hà Nội thí điểm bỏ HĐND cấp phường nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND phường theo chế độ thủ trưởng
Chính phủ đã chính thức trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các phường thuộc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư