Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 23:17:29
Hàng chục doanh nghiệp nước ngoài muốn được kinh doanh đa cấp tại Việt Nam
Thế Hải - 11/06/2020 09:48
 
Năm 2019, Bộ Công Thương tiếp nhận 41 lượt hồ sơ xin cấp phép kinh doanh đa cấp, chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng chỉ có 3 DN đủ điều kiện được cấp phép.
Nhiều DN FDI muốn nhảy vào lĩnh vực kinh doanh đa cấp tại Việt Nam.
Nhiều DN FDI muốn nhảy vào lĩnh vực kinh doanh đa cấp tại Việt Nam.

Bộ Công Thương cho biết, năm 2019, Bộ đã tiếp nhận 41 lượt hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp, chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, qua xem xét thẩm định, Bộ Công Thương đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 3 doanh nghiệp, trả lại 32 lượt hồ sơ của 17 doanh nghiệp đăng ký không đáp ứng yêu cầu.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên toàn quốc có 22 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn hoạt động. Từ đầu năm 2019 đến tháng 5/2020, Bộ Công Thương đã thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 14 doanh nghiệp, 01 doanh nghiệp không được chấp thuận gia hạn do không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Sau một thời gian phát triển nóng, gây ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, hoạt động kinh doanh đa cấp đã được siết chặt. Đến nay, hoạt động bán hàng đa cấp về cơ bản đã được chấn chỉnh, quản lý tốt, số lượng vụ việc vi phạm và những vấn đề phát sinh từ bán hàng đa cấp tuy vẫn còn xảy ra nhưng đã giảm và không còn nhiều trường nghiêm trọng như những năm trước đây.

Trong năm 2019, sau thanh tra, Bộ Công Thương đã xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền phạt là 1,81 tỷ đồng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 1 doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng và 05 doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoạt động.

Tại các địa phương, theo báo cáo từ 50/63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tình hình hoạt động bán hàng đa cấp ổn định. Trong năm 2019, trong số 50 địa phương báo cáo, chỉ có 4 địa phương thực hiện xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp (Hà Nội, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng) với tổng số tiền phạt là 1,139 tỷ đồng, còn lại nhiều địa phương thực hiện kiểm tra, thanh tra nhưng không phát sinh xử phạt, nhiều địa phương không tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp.

Năm 2020, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh bán hàng đa cấp đối với 07 doanh nghiệp, kiểm tra 03 cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, đồng thời sẽ thực hiện việc thanh, kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm nếu có.

Bộ trưởng Công Thương: Hoạt động bán hàng đa cấp "đã cơ bản được quản lý tốt"
Vi phạm vẫn còn nhưng không nghiêm trọng như trước, đến nay hoạt động bán hàng đa cấp đã cơ bản được quản lý tốt, Bộ trưởng Bộ Công...
Bình luận bài viết này
  • Lương Thành 08:07 | 12-06-2020
    Tốt nhất là dẹp hẳn, lợi bất cập hại.
Xem thêm trên Báo Đầu Tư