[Infographic] Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ những gì?
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành có quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các chính sách hỗ trợ khối doanh nghiệp này.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...