[Infographic] Thông tin cơ bản về ASOSAI và Đại hội ASOSAI
Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) là Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) của các nước thành viên Liên hợp quốc ở châu Á. ASOSAI với quy mô, tổ chức, tên gọi khác nhau nhưng thống nhất trong việc tăng cường và phát triển hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực công.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...