Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Khai mạc Phiên họp 21 Hội đồng Ủy hội sông Me Kong quốc tế
Thanh Huyền - 15/01/2015 13:58
 
 Sáng nay (15/1), Lễ khai mạc phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Ủy hội sông Me Kong quốc tế đã chính thức diễn ra tại Hà Nội nhằm đánh giá các kết quả mà Ủy hội đã đạt được trong năm 2014 và đề ra phương hướng hành động cho năm 2015.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Ủy hội sông Mê Công quốc tế sắp họp ở Hà Nội
Nâng cao vị thế Việt Nam trong hợp tác Tiểu vùng Me Kong
Thủy điện đe dọa hàng chục triệu dân ở lưu vực sông Mê Kông

Theo quy chế hoạt động của Ủy hội sông Me Kong quốc tế và thỏa thuận của các quốc gia thành viên, Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng (cấp Bộ trưởng) sẽ được tổ chức trong hai ngày 15 đến 16/1/2015. Phiên họp này sẽ được kết hợp với Phiên họp tư vấn với các đối tác phát triển của Ủy hội.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chủ trì Phiên họp

Phiên họp có trên 20 đoàn đại biểu đại diện cho các đối tác chiến lược, bao gồm các quốc gia thượng nguồn, các quốc gia tài trợ, các tổ chức quốc tế và quan sát viên. Các Đoàn đại biểu của Campuchia, Lào và Thái Lan do Bộ trưởng, Ủy viên Hội đồng Ủy hội dẫn đầu. Việt Nam hiện là quốc gia giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Chủ trì Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Ủy hội sông Me Kong quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Ủy ban sông Me Kong Việt Nam và cũng là Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Me Kong quốc tế khóa 2014 - 2015 đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và đánh giá cao Bộ trưởng Thái Lan đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò Chủ tịch khóa 2013 - 2014, có nhiều đóng góp quan trọng cho Ủy hội trong năm vừa qua. Với cương vị Chủ tịch Ủy hội sông Me Kong quốc tế năm 2014 - 2015, Bộ trưởng Quang cam kết sẽ nỗ lực cao nhất trên cương vị để Ủy hội đạt được những mục tiêu chung đã đề ra.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, trong thời gian qua, Ủy hội và các quốc gia thành viên đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện các cam kết của Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh, chiến lược quản lý tổng hợp dựa trên tài nguyên nước đã và đang được đẩy mạnh thực hiện ở 2 cấp độ quốc gia và khu vực.

Ủy hội cũng đã tiến hành, cập nhật chiến lược phát triển khu vực giai đoạn 2016 - 2020. Trong năm vừa qua, Ủy hội đã có những bước thực hiện tham vấn trước cho công trình thủy điện Đôn Sa-hông của Lào.

Song song với đó, Ủy hội đã thực hiện những nghiên cứu chung của Ủy hội về quản trị phát triển bền vững sông Me Kong, bao gồm cả những tác động từ các dự án thủy điện, tăng cường khả năng tự chủ của Ủy hội cả về kỹ thuật, năng lực triển khai, công tác quản lý bờ sông giữa các quốc gia, luật tự chủ về tài chính từ nay đến năm 2030, phương án tái cấu trúc Ban thư ký đã và đang được thảo luận.

Với tiến độ và kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Trần Minh Quang tin tưởng mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực sông Me Kong sẽ ngày càng được củng cố và phát triển.

Tại phiên họp lần thứ 21, Hội đồng sẽ thảo luận và xem xét các báo cáo về: Tình hình thực hiện ngân sách của Ủy hội năm 2015; Tiến độ thực hiện nghiên cứu chung về phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Me Kong, bao gồm cả tác động của các dự án thủy điện dòng chính; Tiến độ thực hiện Tham vấn trước về công trình thủy điện Đôn Sa-hông của Lào; Tiến độ tuyển chọn Giám đốc điều hành (CEO) Ban Thư ký Ủy hội sông Me Kong quốc tế; Tiến độ thực hiện và cập nhật Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên và chuẩn bị cho Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016 - 2020, và Tiến độ thực hiện việc chuyển giao các chức năng chủ chốt về quản lý lưu vực sông về các quốc gia.

Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Ủy hội sông Me Kong quốc tế nhằm đạt được 3 mục tiêu chính, đó là:

Thứ nhất, triển khai thực hiện các cam kết của Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung chỉ đạo Triển khai thực hiện Nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Me Kong; Cập nhật thực hiện chiến lược Phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước; Kiểm điểm tình hình thực hiện các Thủ tục của Ủy hội, bao gồm cả Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận đặc biệt là thực hiện tham vấn trước cho công trình thủy điện Đôn Sa-hông của Lào; Thực hiện Lộ trình chuyển giao các chức năng cơ bản về quản lý lưu vực sông của Ủy hội cho các quốc gia thành viên.

Thứ hai, thông qua Ngân sách và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ủy hội, trong đó có xác định các hoạt động ưu tiên của Ủy hội trong giai đoạn tới.

Thứ ba, thảo luận và kêu gọi sự hỗ trợ của các Đối tác Phát triển cho các hoạt động của Ủy hội trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư