Savico tăng chỉ tiêu lợi nhuận thêm 43%, cổ tức giữ nguyên
Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn – Savico (mã SVC, sàn HOSE) vừa quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
Savico giữ nguyên chỉ tiêu doanh thu nhưng tăng chỉ tiêu lợi nhuận 2018
Savico giữ nguyên chỉ tiêu doanh thu nhưng tăng chỉ tiêu lợi nhuận 2018

Theo đó, lợi nhuận trước thuế tăng từ 175 tỷ đồng theo chỉ tiêu cũ lên mức 200 tỷ đồng theo chỉ tiêu mới, tăng 43%.

Lợi nhuận sau thuế tăng từ mức 140 tỷ đồng lên mức 200 tỷ đồng, cũng tăng 43%.

Thu nhập cổ đông công ty mẹ tăng từ 82 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, tăng 46%.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn giữ nguyên là 14.200 tỷ đồng và chỉ tiêu cổ tức vẫn giữ nguyên mức 12%.

Ngoài việc điều chỉnh chỉ tiêu, Savico cũng nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty xe và Thiết bị chuyên dùng Vĩnh Thịnh. Giá trị nhận chuyển nhượng là 1 tỷ đồng, tương đương 5% vốn điều lệ.

Sau khi hoàn tất phần vốn góp trên, Savico sẽ sở hữu phần vốn góp trị giá 11 tỷ đồng, chiếm 55% vốn điều lệ tại Vĩnh Thịnh.

Theo kết quả ước tính về kế hoạch kinh doanh 9 tháng, Savico đạt doanh thu hợp nhất 9.816 tỷ đồng, đạt 96% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế ước tính hợp nhất 9 tháng đạt 200 tỷ đồng, bằng 173% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 160 tỷ đồng, bằng 170% so với cùng kỳ. Thu nhập của cổ đông công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng, bằng 197% so với cùng kỳ.

Theo dự báo của Công ty, doanh thu quý IV/2018 có thể đạt 4.384 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 40 tỷ đồng, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 20 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...