Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 07 năm 2021, 09:42:14

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng
Phương Liên - 15/01/2020 08:12
 
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 được Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đề ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 14/1.
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Duy trì thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng quy trình điện tử để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 6 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh. Giải quyết 77/78 thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Kết quả, đã giải quyết 619 hồ sơ. 

Về lĩnh vực quản lý đất đai, thẩm định trình UBND tỉnh 226 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất diện tích 376,86 ha. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.

Tiếp nhận thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn với đất. Thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; giải phóng mặt bằng đối với 80 dự án với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 221,03 tỷ đồng. 

Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nâng cao hiệu lực Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường. 

Năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường Thái Bình tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập để tham mưu đề xuất, sửa đổi. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, phối hợp tuyên truyền, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, báo chí tuyên truyền chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, hiệu quả, sáng tạo". Tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao kết quả của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm qua.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành cần tập trung tham mưu tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chú trọng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại các huyện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó rà soát, giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến đất đai, tài nguyên môi trường; chủ động tham mưu rà soát, hoàn thiện chính sách, các quy định để tỉnh đề xuất Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư