Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 07:28:17
Tag: ajcep
  • Vốn Nhật Bản dịch chuyển sang thương mại, dịch vụ
    Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) giai đoạn 2015 - 2019 do Bộ Tài chính công bố, từ tháng 4/2015, hơn 3.200 dòng thuế với hàng hóa Nhật Bản nhập vào Việt Nam có thuế suất 0%, tập trung vào các mặt hàng nguyên liệu, máy móc, thiết bị, sản phẩm điện tử, linh kiện...