Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 06:16:25
Tag: điều chỉnh địa giới hành chính tại 8 địa phương
  • Sẽ điều chỉnh địa giới hành chính tại 8 địa phương
    () Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 8 địa phương và chưa đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do chưa đủ điều kiện.