Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 13 tháng 06 năm 2024,
Tag: hàng tồn
  • Không sản xuất, lấy đâu ra hàng tồn kho?
    Thông tin chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến giảm dần, với con số tại thời điểm ngày 1/6/2013 chỉ tăng 9,7% so với cùng thời điểm năm trước được xem là tín hiệu đáng mừng. Song đi sâu vào thực tế, việc giảm hàng tồn kho trong thời điểm này có thể đem đến một số lo ngại, trong đó có việc doanh nghiệp ngừng sản xuất.
  • Hàng tồn kho chính là tiền của bạn!
    Hàng tồn kho chính là tiền của bạn, song nó lại là thứ tài sản không sinh lời. Do vậy, khi giảm thiểu được lượng hàng tồn kho, bạn sẽ tối đa hoá được nguồn tiền mặt cho hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số gợi ý có thể giúp bạn hiện thực hóa việc đó.