Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 06:39:19
Tag: quan hệ việt nam- singapore
  • Các VSIP đã thu hút hơn 9 tỷ USD vốn đầu tư
    Từ thỏa thuận hợp tác mang tính bước ngoặt của Thủ tướng hai quốc gia, trong suốt 20 năm hình thành và hoạt động, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) đã thu hút hơn 9 tỷ USD của 630 doanh nghiệp đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 37 tỷ USD.