Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 06 năm 2021, 01:43:31
Tag: sao Đỏ tập đoàn sao Đỏ
  • KCN Nam Đình Vũ giai đoạn II sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư từ giữa năm 2020
    Tận dụng tốt cơ hội từ sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, đến nay, giai đoạn I của KCN Nam Đình Vũ đã được lấp đầy đến 75%, còn giai đoạn II cũng đang được chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Tập đoàn Sao Đỏ gấp rút hoàn thiện hạ tầng. Nhiều tiện ích, dịch vụ khách trong KCN này cũng đang được đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô để có thể đáp ứng tốt các nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp.