Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 21:08:14
Tag: scic khó thoái vốn
  • SCIC khó thoái vốn khỏi Tổng công ty Thăng Long
    Ngay trước thềm Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chuẩn bị thoái lô cổ phần lớn 25% vốn tại Tổng công ty Thăng Long, nhóm cổ đông tư nhân đã kịp nâng tỷ lệ sở hữu 50,16%, đủ điều kiện trở thành công ty mẹ.