Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2021, 23:33:27
Tag: tăng lương từ 1/7
  • Chưa tăng lương từ 1/7/2020
    Quốc hội quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020.