Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 06 năm 2023, 09:10:38
Tag: vamc chính thức khai trương
  • Ngày 26/7, VAMC bắt tay vào xử lý nợ xấu
    Theo nguồn tin của Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) sẽ chính thức khai trương vào 26/7. Hiện bộ máy nhân sự, các chương trình hành động cụ thể của VAMC đã được lên kế hoạch sẵn sàng.