Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 02 năm 2023, 01:05:39
Talkshow Chọn danh mục: Kỳ vọng phá vỡ xu hướng downtrend
Talkshow Chọn danh mục (phần 2) kỳ 6 với chủ đề “Kỳ vọng phá vỡ xu hướng downtrend”, do Báo Đầu tư tổ chức với sự tham gia của hai vị khách mời gồm ông Nguyễn Duy Anh, Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư, Công ty Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF) và ông Quản Trọng Thành, Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Maybank Invesment Banking (MSVN).
ĐT - 02/12/2022 08:39
Bình luận bài viết này