Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 04 năm 2021, 03:19:47
Tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường lần đầu tiên chủ trì họp báo
Nguyễn Lê - 08/04/2021 17:44
 
Chiều 8/4, lần đầu tiên chủ trì họp báo sau kỳ họp thứ 11, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị họp ngắn gọn vì còn nhiều công việc sau họp báo.
TIN LIÊN QUAN
.
Cuộc họp báo ngắn nhất trohg cả nhiệm kỳ Quốc hội (Ảnh Duy Linh) 

 

Bình thường Quốc hội họp hơn một tháng, kỳ này chỉ có 12 ngày, thời gian họp báo cũng nên tương xứng, ông Cường đề nghị.

Tuy nhiên, đã không có một câu hỏi nào được đặt ra với tân Tổng thư ký Quốc hội.

Trước đó, thông tin về kết quả kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá XIV, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn nêu rõ, sau 12 ngày làm việc, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội XIV đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra.

Tại kỳ họp này, để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao.

Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội cũng phê chuẩn danh sách 3 Phó Chủ tịch, 7 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Một nội dung đáng chú ý là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn của chính quyền thành phố Hà Nội, bảo đảm hài hòa với việc bố trí số lượng và chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, quy định từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, HĐND thành phố Hà Nội được bố trí tối đa là 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. So với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội sẽ tăng thêm tối đa là 9 đại biểu nhưng so với nhiệm kỳ 2016-2021 thì chỉ tăng thêm 1 đại biểu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư