Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 01 năm 2023, 01:51:16
Triển khai Dự án TFP sẽ giảm đáng kể thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu
Thế Hải - 28/08/2019 10:16
 
Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại (TFP) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ có tổng vốn dự kiến gần 22 triệu USD và được thực hiện trong vòng 5 năm với trọng tâm cải cách, chuẩn hóa, hài hòa và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm bớt các thủ tục kiểm tra chuyên ngành là mục tiêu của Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ.
Việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm bớt các thủ tục kiểm tra chuyên ngành là một trong những mục tiêu của Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại (TFP) do USAID tài trợ, với nội dung trọng tâm là cải thiện công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.

TFP được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định 623/QĐ-TTg ngày 24/5/2019. Thời gian thực hiện của Dự án là 5 năm, bắt đầu từ 2019, tổng vốn đầu tư dự án là 22,225 triệu USD trong đó vốn ODA không hoàn lại là 21,785 triệu USD ( tương đương gần 500 tỷ đồng), vốn đối ứng của Việt Nam là 440.000 USD.

Mục tiêu tổng thể của TFP là cải cách, chuẩn hóa, hài hòa và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phù hợp với các chuẩn mục quốc tế nhằm thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO TFA) và chủ trương của Chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Một hợp phần quan trọng của Dự án là cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Vì vậy, với vai trò là cơ quan chủ Dự án, lãnh đạo Tổng cục Hải quan mong muốn các bộ, ngành tích cực phối hợp với cơ quan Hải quan và chuyên gia của USAID nhằm thúc đẩy việc thực hiện TFP, qua đó góp phần tăng cường tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Chuyên gia USAID cho biết, 2 thập kỷ gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở nhất thế giới.

Tuy nhiên, bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở Việt Nam trong cải thiện sức cạnh tranh thương mại. Trong đó kiểm tra chuyên ngành là một phần của thủ tục thông quan hàng hóa do các bộ, ngành thực hiện.

Các hoạt động kiểm tra chuyên ngành liên quan đến nhiều bộ, ngành gây trì hoãn đáng kể cho việc thông quan hàng hóa, làm cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tốn thời gian, chi phí và làm ảnh hưởng nhiều nhất đến doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vì vậy, TFP nhằm hỗ trợ Việt Nam áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro tại cơ quan Hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, từ đó tăng cường thực thi Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO. Điều này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đồng thời giảm thời gian và chi phí thương mại.

Theo Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại năm 2015, có 13 bộ, ngành ban hành danh mục 82.698 mặt hàng thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có số lượng nhiều nhất với 65.185 mặt hàng, chiếm gần 79% tổng số lượng của cả nước.

Ngoài ra, 5 bộ khác có số lượng mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành lớn thời điểm đó là: Bộ Y tế 5.730; Bộ Công Thương 5.096; Bộ Khoa học và Công nghệ 3.434; Bộ Giao thông vận tải 1.433; Bộ Thông tin và Truyền thông 1.034.

Tính đến tháng 4/2019, tổng số lượng mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành còn 70.087. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng là đơn vị còn số lượng nhiều nhất với 7.623 mặt hàng.

Đã giảm 12.600 mặt hàng thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành
Con số thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy tỉ lệ hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư