Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 11:30:40
 
[Video] Phát triển du lịch cộng đồng bền vững - Góc nhìn từ Quảng Bình
Những năm gần đây du lịch cộng đồng đang được phát triển mạnh mẽ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng chính là một trong những giải pháp được cho hà hiệu quả để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ thành công của tỉnh Quảng Bình, chương trình Đối thoại của Báo Đầu tư đã mời bà Đinh Thanh Loan, Phó chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Bình cùng trao đổi về chủ đề “Phát triển du lịch cộng đồng bền vững - Góc nhìn từ Quảng Bình”.
ĐT - 23/10/2023 09:00
Bình luận bài viết này