Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 00:35:23
Sự kiện: Vietnam Airlines