Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 02:41:41
Vietnam Airlines mời chào hàng cung cấp dịch vụ
ĐT - 05/08/2016 14:43
 
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thông báo mời chào hàng cung cấp dịch vụ “Tăng tốc độ truy cập cho Website thương mại điện tử của Vietnam Airlines – Content Delivery Network (CDN)” cụ thể như sau.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-TCTHK-CNTT của Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ “Tăng tốc độ truy cập cho Website thương mại điện tử của Vietnam Airlines – Content Delivery Network (CDN)”, chúng tôi xin thông báo về việc mời chào hàng như sau:

1. Tên bên mời chào thầu: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

2. Mã số thuế: 01 00107518

3. Địa chỉ: số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

4. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ “Tăng tốc độ truy cập cho Website thương mại điện tử của Vietnam Airlines – Content Delivery Network (CDN)”.

- Loại gói thầu: Thuê dịch vụ

- Giá gói dịch vụ: 392.560 USD (chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan).

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ “Tăng tốc độ truy cập cho Website thương mại điện tử của Vietnam Airlines – Content Delivery Network”.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu dịch vụ.

5. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ “Tăng tốc độ truy cập cho Website thương mại điện tử của Vietnam Airlines – Content Delivery Network”

6. Nguồn vốn: Chi nghiệp vụ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá quốc tế.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

9. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 08 tháng 08 năm 2016, đến trước 10 giờ 00, ngày 18 tháng 08 năm 2016.

10. Địa điểm phát hành HSYC:

- Địa điểm: Ban Công nghệ thông tin – Tổng công ty Hàng không Việt Nam, số 200 phố Nguyễn Sơn, quận Bồ Đề, phường Long Biên, Hà Nội.

- Liên hệ: Ông Đường Hạnh Phúc.

- Điện thoại: 04 3 8732 732 – Ext: 2455.

11. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

12. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 18 tháng 08 năm 2016.

13. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 05, ngày 18 tháng 08 năm 2016.

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

Trịnh Hồng Quang

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư