Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 21:37:24
3 lần đấu giá bất thành lô cát đen thu hồi tại Hải Phòng trị giá 113 tỷ đồng
Anh Minh - 03/09/2022 09:12
 
Đây là lô cát đen có khối lượng 800.000 m3 được thu hồi sau thi công từ Dự án công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động.
Thi công xây dựng đê chắn sóng đoạn A, kè bảo vệ bờ của gói thầu số 6.
Thi công xây dựng đê chắn sóng đoạn A, kè bảo vệ bờ của gói thầu số 6.

Ban quản lý dự án Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc không có người tham gia đấu giá (lần 3) tài sản là cát đen thu hồi sau thi công của Gói thầu số 6 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động.

Theo đơn vị đại diện chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động, sau 2 lần tổ chức bán đấu giá tài sản là cát đen thu hồi từ dự án không có cá nhân, tổ chức nào tham gia đấu giá.

Vào đầu tháng 5/2022, Ban quản lý dự án Hàng hải đã thuê đơn vị thẩm định giá lại giá cát đen nói trên (do chứng thư thẩm định giá cũ đã hết hiệu lực) và tổ chức thông báo đấu giá lần 3 từ ngày 16/8/2022 đến hết ngày 26/8/2022. Tuy nhiên đến hết thời gian quy định vẫn không có cá nhân, tổ chức nào đăng ký tham gia đấu giá.

Trước đó, Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco – đơn vị tổ chức đấu giá lần 3 đã đăng thư mời đấu giá công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Thông báo nêu rõ lô vật liệu cát đen có khối lượng khoảng 800.000 m3 có giá khởi điểm là 113,9 tỷ đồng.

Để có cơ sở hoàn thiện các thủ tục thanh lý tài sản để thu hồi nộp ngân sách Nhà nước theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Ban quản lý dự án Hàng hải đề nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận để đơn vị này tổ chức thẩm định giá lại đơn giá cát đen tại thời điểm hiện tại do thời gian qua (từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022) có sự biến động lớn về giá xăng, dầu và giá vật liệu xây dựng tại khu vực huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, tiến hành tổ chức đấu giá lại (lần 4) theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 3, điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

 Gói thầu số 6 - gói thầu thi công đê chắn sóng đoạn A, kè bảo vệ, tường chắn đất, tôn tạo xử lý nền, bến công vụ, đường sau cảng, hạ tầng điện nước có sử dụng khoảng 800.000 m3 cát để xử lý nền đất yếu.

Tại văn bản số 29/TB-KTNN ngày 12/01/2018 thông báo kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Ban quản lý dự án Hàng hải lập phương án, báo cáo Bộ GTVT thực hiện công tác thanh lý cát tồn dư của Gói thầu số 6 để thu hồi về ngân sách Nhà nước.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư