Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
ASEAN đã triển khai 93% Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN
Thanh Huyền - 21/07/2015 19:05
 
Hôm nay (21/7), Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp liên ngành thường kỳ nhằm đánh giá tình hình hợp tác ASEAN, sự phối hợp của các Bộ, ngành trong tham gia hợp tác ASEAN, công tác chuẩn bị cho Cộng đồng ASEAN ra đời vào cuối năm nay và phương hướng tham gia hợp tác ASEAN thời gian tới.

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì, với sự tham dự của đại diện hơn 20 Bộ ngành tham gia hợp tác ASEAN.

Về tình hình triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, ASEAN đã triển khai khoảng 93% biện pháp trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng (2009-2015) và đang nỗ lực triển khai các biện pháp còn lại để đảm bảo hình thành Cộng đồng đúng thời hạn; tiếp tục ưu tiên triển khai các chương trình, kế hoạch về kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển; mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác, khuyến khích sự tham gia và đóng góp tích cực của các đối tác hỗ trợ xây dựng cộng đồng; tiếp tục nỗ lực khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Đồng thời, ASEAN cũng đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn phát triển cao hơn, trong đó có việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ASEAN; xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch hành động trên cả ba trụ cột Cộng đồng.

Trong thời gian qua, Việt Nam tiếp tục tham gia đầy đủ, hoàn thành nghiêm túc các cam kết và đóng góp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN; chủ động thúc đẩy tăng cường đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức lớn nảy sinh ở khu vực. Việt Nam đã tích cực cùng ASEAN thúc đẩy thực hiện các biện pháp còn lại trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng; đóng góp xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn sau 2015; đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội ở khu vực.

Ngoài ra, các Bộ ngành đã tích cực thúc đẩy công tác tuyên truyền về ASEAN, với nhiều hoạt động phong phú như tổ chức các đợt tập huấn về ASEAN, phát ấn phẩm, tổ chức liên hoan phim ảnh về ASEAN, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN và Tuần ASEAN (28/7-08/8/2015).

Cuộc họp nhất trí trong thời gian tới, với phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam cần tích cực chuẩn bị mọi mặt để chuẩn bị cho Cộng đồng ra đời, tham gia hợp tác ASEAN hiệu quả hơn cũng như tận dụng tối đa các cơ hội mà Cộng đồng mang lại.

Các Bộ ngành nhất trí sẽ tập trung một số công việc chính trong thời gian tới, bao gồm: đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch về xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015; tăng cường công tác điều phối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN 2015, nhất là những lợi ích mà Cộng đồng mang lại, vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEAN; chủ động đề xuất sáng kiến, cách thức và biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả tham gia hợp tác ASEAN, tranh thủ tối đa lợi ích mà Cộng đồng mang lại; đầu tư nguồn lực thích đáng, tăng cường cán bộ và bộ phận chuyên trách về công tác ASEAN của từng cơ quan; chủ động thúc đẩy các ưu tiên của ta trong xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2015 và các văn kiện liên quan.

6 yếu tố để tạo thị trường thống nhất của AEC
Nhằm tạo dựng một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư