Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2021, 11:52:31
Báo chí cần có cơ chế đặc thù để phát triển
Theo quan điểm của Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí cần có cơ chế đặc thù để phát triển.
Chí Cường - 19/06/2020 08:54
Bình luận bài viết này