Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 05 năm 2022, 18:44:09
Báo chí cần có cơ chế đặc thù để phát triển
Theo quan điểm của Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí cần có cơ chế đặc thù để phát triển.
Chí Cường - 19/06/2020 08:54
Bình luận bài viết này