Công ty tư vấn Đức và Singapore tham gia quy hoạch Phú Yên đến 2030
Minh Hằng - 05/10/2020 21:40
 
Hai đơn vị tư vấn quy hoạch gồm Công ty Roland Berge, Công ty Surbana Jurong vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch Phú Yên giai đoạn 2021-2030.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên bao gồm ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh Phú Yên nghe các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo đề xuất quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới.

Phú Yên đang thực hiện chiến lược quy hoạch dài hơi với mục tiêu xây dựng thành trung tâm kinh tế, xã hội duyên hải Nam Trung bộ
Phú Yên đang thực hiện chiến lược quy hoạch dài hơi với mục tiêu xây dựng thành trung tâm kinh tế, xã hội duyên hải Nam Trung bộ

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch cũng tham gia và có những ý kiến đóng góp ban đầu. Theo UBND tỉnh Phú Yên, quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian để định hướng cho nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút nguồn lực từ bên ngoài.

Đồng thời, đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược; hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội, môi và trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đồng thời, việc lập quy hoạch nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Nam Trung Bộ và quy hoạch tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc, đại diện 02 đơn vị tư vấn gồm Công ty Roland Berge (có trụ sở tại Munich, Đức) và Surbana Jurong (Singapore) đã giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tư vấn xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và trên thế giới. Theo đó, đây là những đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu có phạm vi hoạt động toàn cầu và chuyên môn sâu ở các ngành nghề, chức năng. Tại Việt Nam, các đơn vị đã thực hiện tư vấn lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội nhiều địa phương.

Phát biểu định hướng quy hoạch chiến lược Phú Yên thời gian tới, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao thiện chí của hai đơn vị tư vấn. Qua đó, mong muốn hợp tác được với các đơn vị uy tín, có kinh nghiệm để thực hiện Đồ án quy hoạch tốt nhất cho tỉnh và phù hợp với đặc thù của địa phương. 

“Đồ án phải đảm bảo về chất lượng, thời gian, kinh phí; đặc biệt, trong quá trình thực hiện, cần có sự phối hợp với các chuyên gia người Phú Yên, bởi chính họ là những người am hiểu nhất các điều kiện tự nhiên cũng như đặc thù văn hóa bản địa. Trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét để lựa chọn nhà tư vấn phù hợp triển khai thực hiện xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”- ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản