Đà Nẵng có 82 dự án, khu đất vi phạm Luật Đất đai
Hoàng Anh - 28/09/2022 18:05
 
Kết quả kiểm tra đã xác định trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 82 dự án, khu đất có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn sử dụng đất 24 tháng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng đã có Báo cáo số 723/BC-STNMT ngày 30/8/2022 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công khai các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. 

Kết quả tổng hợp, rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng cho thấy, từ thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng cũng chủ động thực hiện, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố.

Thành phố Đà Nẵng có nhiều Dự án, khu đất vị phạmcó hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn sử dụng đất 24 tháng. pháp
Thành phố Đà Nẵng có nhiều dự án, khu đất có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn sử dụng đất 24 tháng.

Kết quả kiểm tra đã xác định 82 dự án, khu đất có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật đất đai 2013 và Nghị định của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành các Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo đúng quy định. Theo đó, các chủ đầu tư, người sử dụng đất đã nộp tiền gia hạn sử dụng đất vào ngân sách, với số tiền hơn 345 tỷ đồng.

Tính đến nay trên địa bàn TP.Đà Nẵng còn 17 dự án, khu đất còn trong thời gian gia hạn; 5 khu đất của Công ty Cổ phần Khang Hưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước đối với thời gian gia hạn 24 tháng; 5 khu đất của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành vừa hết thời gian gia hạn, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Công ty báo cáo việc đưa đất vào sử dụng sau khi được gia hạn.

Ngoài ra, qua kiểm tra xác định 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định điểm g, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản