Đà Nẵng: Không đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng tiến độ dự án bất động sản
Hoàng Anh - 20/01/2024 09:52
 
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án bất động sản; ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội…

Thành phố Đà Nẵng vừa có các chỉ đạo sở ngành và các đơn vị khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, chính quyền thành phố Đẵng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu khẩn trương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023; kiên quyết không để tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án, nhất là các dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý, trong đó lưu ý quy hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ các Dự án bất động sản.
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án bất động sản.

Đồng thời, công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, công bố công khai danh mục các dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia, đề xuất đầu tư một cách công khai, minh bạch.

Ngoài ra, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng giai đoạn 2021- 2030” và Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng chủ trì, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đang triển khai; tập trung phân loại xác định các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, nguyên nhân, đề xuất giao cấp có thẩm quyền giải quyết …

Hằng quý, tổng hợp kết quả xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án vượt thẩm quyền, đề xuất UBND thành phố báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời, hiệu quả.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản