Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị mới Sài Đồng
Vũ Lê (KTĐTOnline) - 27/02/2016 10:16
 
Một phần ô đất cây xanh đơn vị ở (CX2) tại Khu đô thị mới Sài Đồng sẽ được điều chỉnh sang chức năng đất hạ tầng kỹ thuật.
Phối cảnh Khu đô thị Sài Đồng.
Phối cảnh Khu đô thị Sài Đồng.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 917/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu CX2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500, để thực hiện dự án Phục hồi cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Sài Đồng tại các phường: Sài Đồng và Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
Cụ thể, điều chỉnh một phần ô đất cây xanh đơn vị ở (CX2) sang chức năng đất hạ tầng kỹ thuật (trong đó có một phần diện tích là trạm cấp nước hiện có).
Điều chỉnh lại hướng tuyến đường giao thông phía Tây Nam ô đất trên cơ sở đường giao thông hiện có (đường nội bộ khu đô thị) và giảm kích thước mặt cắt từ 17,5m xuống 11,5m. Phần đất dân cư hiện trạng nằm trong đường quy hoạch nay điều chỉnh thành đất ở dân cư hiện có.
Việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất này không làm ảnh hưởng đến định hướng chung trong quy hoạch khu vực. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong khu vực điều chỉnh đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Sài Đồng và quy hoạch phân khu đô thị N10 đã được phê duyệt, phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản