Đồng Nai chuyển hơn 38,2 ha đất sang sản xuất vật liệu xây dựng
Ngọc Tuấn - 29/04/2020 09:25
 
UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định cho chuyển mục địch sử dụng 382.629 m2 đất từ đất trồng cây hằng năm, lâu năm, đất rừng để sử dụng vào mục đích sản xuất vật liệu xây dựng tại phường Phước Tân, TP.Biên Hoà.

Cụ thể, tại Quyết định số 1289/QĐ-UBND được Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Võ Văn Chánh ký ngày 23/4/2020 tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hoà chuyển mục đích 382.629 m2 (bao gồm: Đất trồng cây hàng năm khác 87.713 m2, đất trồng lúa nước còn lại 4.952 m2, đất trồng cây lâu năm 20.081 m2, đất rừng sản xuất 269.582 m2, đất ở đô thị 300 m2) tại phường Phước Tân, TP.Hiên Hoà sang mục đích sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 1.

dffdd
Mỏ đá Tân Cang 1 do Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hoà khai thác. Ảnh minh hoạ.

Cũng theo, quyết định trên diện tích 300 m2 chuyển từ mục đích đất ở đô thị sang không phải nộp tiền thuê đất. Đối với diện tích 382.329 m2 chuyển từ mục đích đất trồng cây hàng năm, lâu năm, rừng sản xuất, trồng lúa sang sản xuất vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hoà phải nộp tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng đất đến 28/6/2035.

Sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ ký hợp đồng thuê đất, ký và trao Giấy chứng nhận sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hoà.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản