Dự án sản xuất gạch không nung và xưởng cưa, cắt đá chậm tiến độ 48 tháng
Nhiệt Băng - 19/10/2022 20:34
 
Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Đức Đạt tại Khu công nghiệp Phú Hội đã chậm đưa đất vào sử dụng 48 tháng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo về việc khắc phục các tồn tại, sai phạm sau thanh tra tại Dự án sản xuất gạch không nung và xưởng cưa, cắt đá của Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Đức Đạt tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Tiến độ triển khai thực hiện dự án theo Hợp đồng thuê lại đất số 107/HĐ-TLĐ ngày 13/8/2018 (ký kết giữa Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội với Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đức Đạt) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7861430827 cấp thay đổi lần 7 ngày 11/11/2019 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp) của Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đức Đạt có thời gian xây dựng, sửa chữa nhà xưởng và lắp đặt thiết bị từ quý II/2018 đến quý II/2019; thời gian vận hành thử từ Quý III/2019; thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh từ Quý IV/2019.

Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đức Đạt đã sửa chữa nhà xưởng và lắp đặt thiết bị để thực hiện hoạt động sản xuất cắt tạo dáng đá granite trên phần diện tích khoảng 5.000 m2. Tuy nhiên, từ quý II/2018 đến nay (tính đến ngày 10/10/2022), Công ty này chưa thực hiện xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiệt bị để sản xuất gạch không nung trên phần diện tích khoảng 7.000 m2.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng xác định, như vậy, Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đức Đạt đã chậm đưa đất vào sử dụng là 48 tháng. Không chỉ vậy, Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đức Đạt còn nợ phí sử dụng hạ tầng với số tiền 72.805.080 đồng và nợ tiền thuê lại đất 273.498.888 đồng.

Vì thế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục thu hồi phần diện tích không đưa vào sử dụng do vi phạm tiến độ thực hiện, theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Một số cơ quan ở Lâm Đồng tự ký hợp đồng hợp tác khai thác tài sản công
Một số cơ quan, địa phương, đơn vị ở Lâm Đồng tự ký hợp đồng cho thuê hoặc hợp tác khai thác tài sản công, sử dụng và thanh quyết toán...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản