Hà Nam được phép chuyển 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
Hải Đăng - 27/11/2020 17:35
 
Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tại Công văn số 1655/TTg-NN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản