Hà Nội: Bãi bỏ văn bản về tạm dừng tách thửa đất
Nhật Hạ - 28/04/2023 10:26
 
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành văn bản bãi bỏ Công văn số 1685 liên quan đến việc dừng tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Anh Thư vừa ký ban hành Văn bản số 2869/STNMT-ĐKTKĐĐ gửi UBND các quận, huyện, thị xã và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thông báo về việc bãi bỏ văn bản yêu cầu tạm dừng tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản bãi bỏ văn bản yêu cầu tạm dừng tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Văn bản nêu rõ, thực hiện văn bản của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), văn bản của Văn phòng UBND TP. Hà Nội và văn bản của Sở Tư pháp Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bãi bỏ Công văn số 1685 được ban hành ngày 22/3/2022.

Để bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn đúng quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các địa phương, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định hiện hành. 

Cụ thể, xem xét, giải quyết việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất theo Nghị định số 43/2014, Nghị định số 01/2017 và Nghị định số 148/2020 của Chính phủ; Thông tư số 09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 20/2017 của UBND TP.Hà Nội.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành công văn 1685 về việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất. Trong đó, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng phân lô, tách thửa đối với đất nông nghiệp; đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Văn bản số 1685 sau khi ban hành đã gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 12/4/2023, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị tự kiểm tra, xử lý Công văn số 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tách thửa đất, hợp thửa đất.

Công văn nêu rõ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định, việc tách thửa là quyền của người sử dụng đất khi áp dụng đầy đủ các điều kiện và được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Việc yêu cầu tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất được đề cập trong Công văn số 1685 không đảm bảo cơ sở pháp lý về nội dung và không thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Quy định như vậy có thể ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản số 1685 là văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật, nên việc ban hành văn bản này là hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 2 điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản