Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Hà Nội điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019
Thanh Nga - 10/04/2019 10:42
 
Hà Nội hiện đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên toàn Thành phố, đồng thời, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 với số tiền dự kiến đấu giá sau điều chỉnh năm 2019 là 15.789,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, hiện nay, thành phố đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 30/30 quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đây là cơ sở để Thành phố hoàn thành hồ sơ thu hồi đất giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố đối với 83 khu đất với diện tích 53,58 ha.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Thành phố cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với các quận, huyện có vướng mắc về đất dịch vụ để xem xét, thống nhất các giải pháp thực hiện. Đồng thời, tổ chức họp định kỳ hàng tháng để kiểm điểm tiến độ thực hiện. Tổng nhu cầu đất dịch vụ theo rà soát toàn thành phố là 64.068 hộ, tương ứng 725,87 ha; lũy kế toàn thành phố đã giao 43.082 hộ, diện tích 365,86 ha, đạt 66,48%.

Thành phố cũng đã tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố với tổng số tiền dự kiến đấu giá năm 2019 sau điều chỉnh là 15.789,5 tỷ đồng. Trước đó, theo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn TP. Hà Nội ban hành vào tháng 4/2018, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 là 635 dự án với tổng diện tích đất có thể đấu giá là 197,02ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá năm 2019 là 15.972,29 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch, Thành phố tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lũy kế đến nay, toàn Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,68%, kê khai đăng ký đất đai đạt 100%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 97,59%, cho người mua nhà tái định cư đạt 95,99%, cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,14%, cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 27,15%.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai TP. Hà Nội. Trong đó, đã hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị thực hiện, đơn vị giám sát, kiểm tra nghiệm thu các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã. Đồng thời, triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn với khoảng 87,12% khối lượng các công việc trên các địa bàn 27 quận, huyện, thị xã.

Theo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn TP. Hà Nội ban hành vào tháng 4/2018, giai đoạn 2018 – 2020 Hà Nội dự kiến đưa ra đấu giá quyền sử dụng tổng diện tích đất lên tới 677,36 ha, thu về cho ngân sách khoảng 53.538,49 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2018, dự kiến đấu giá tại 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp) với tổng diện tích đất 193,41 ha; dự kiến thu khoảng 13.710,62 tỷ đồng. Trong đó, có 111 dự án thuộc thành phố quản lý; 568 dự án nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý.

Năm 2019, Hà Nội dự kiến đưa ra đấu giá khoảng 197 ha đất tại 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp). Dự kiến kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng (bao gồm 152 dự án thuộc thành phố quản lý và 483 dự án đất nhỏ lẻ xen kẹt.

Kế hoạch đấu giá năm 2020 gồm 453 dự án (395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp) với tổng diện tích đất 286,93 ha; dự kiến thu 23.855,58 tỷ đồng; trong đó, đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý là 166 dự án; đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt là 287 dự án.

Hà Nội điều chỉnh hệ số bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Dự án xây dựng đường đê tả Đuống
TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản