Hà Nội: Khẩn trương xây mới 20 chợ và cải tạo, nâng cấp các chợ theo kế hoạch
Thiên Phúc - 14/08/2023 07:06
 
Đó là một trong những nội dung trong Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý II/2023 của Ban chỉ đạo Chương trình.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo

Theo đó, ngày 1/8, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về "Chỉnh trang đô thị phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025" tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2023 để đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo khẩn trương triển khai việc xây dựng mới 20 chợ và cải tạo, nâng cấp các chợ theo kế hoạch.

Sau khi nghe cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện một số chỉ tiêu của Chương trình, Ban Chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo Chương trình đã chủ động, sớm ban hành Kế hoạch về tổ chức triển khai một số nội dung trọng tâm công tác năm 2023 và tập trung chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt tổ chức thực hiện, nhất là đối với những nội dung, chỉ tiêu còn nhiều vướng mắc, khó khăn.

Qua sơ kết, đánh giá cho thấy, đến nay đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu; dự kiến hoàn thành đến cuối nhiệm kỳ 14/19 chỉ tiêu; còn 5/19 chỉ tiêu có khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ, đôn đốc.

Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 03- CTr/TU nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm với những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, từng địa phương, đơn vị. 

Việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện chương trình đã được lan toả không khí quyết tâm từ TP đến cơ sở, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nên đã đạt được những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo Chương trình 03-CTr/TU, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần quan tâm, tập trung chỉ đạo như: Một số chỉ tiêu tiến độ còn chậm (tỷ lệ đô thị hóa; Hạ ngầm hệ thống cáp điện lực, viễn thông; Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; Tỷ lệ xử lý nước thải đô thị; Tiến độ các dự án thuộc Danh mục các công trình ưu tiên đầu tư triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025 có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của TP).

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo Chương trình yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội, các cấp, các ngành, đơn vị thuộc TP tập trung các giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. 

Đặc biệt, đây là Chương trình quan trọng, ý nghĩa, trong đó có các nội dung, chỉ tiêu rất khó, phức tạp, vì vậy cần có sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm thực chất, cụ thể, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao trách nhiệm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ của Chương trình đạt hiệu quả. Duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giao ban định kỳ, chuyên đề để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện”.

Cùng đó, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung rà soát danh mục, lộ trình, tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công trình, dự án được phân công để tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và sớm có những kết quả, sản phẩm cụ thể. 

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và các chỉ tiêu của Chương trình để các cấp, các ngành và mọi người dân hiểu, đồng thuận, hưởng ứng, lan toả sự quyết tâm, các kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị.

Nghiên cứu thêm một số mô hình để tăng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội cũng chỉ đạo rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đến hết nhiệm kỳ-nhất là các chỉ tiêu còn chậm, gặp nhiều khó khăn để xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ.

Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, xác định các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình, đặc biệt là các chỉ tiêu gặp nhiều khó khăn để xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo, nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.

Đối với công tác hạ ngầm cáp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, UBND TP. Hà Nội chủ trì chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội cùng các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan để tổ chức họp bàn các giải pháp tháo gỡ về đầu tư, bố trí nguồn vốn thực hiện.

Về chỉ tiêu tăng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức họp rà soát, đánh giá, đề xuất các giải pháp để tập trung thực hiện. 

Nghiên cứu thêm một số mô hình để tăng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng, đảm bảo tính hiệu quả tương ứng với đặc điểm của từng tuyến.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP. Hà Nội về xác định vị trí đầu tư xây dựng từ 1 đến 2 khu Outlet quy mô lớn trên địa bàn TP. 

Chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp các quận, huyện, thị xã rà soát, khẩn trương triển khai việc xây dựng mới 20 chợ và cải tạo, nâng cấp các chợ theo kế hoạch.

Cùng đó, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để sớm hoàn thành Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá để đạt chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50%-55%, rà soát để đề xuất giải pháp.

Đối với các cơ chế, chính sách liên quan đến xây dựng lại chung cư cũ và cải tạo, chỉnh trang các biệt thự, công trình kiến trúc, Ban Chỉ đạo Chương trình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Ban Đô thị (HĐND TP. Hà Nội) và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách đảm bảo hiệu quả, khả thi, báo cáo UBND TP. Hà Nội trình HĐND TP. Hà Nội. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản