Hà Nội sắp xem xét Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Hạnh Nguyên - 10/09/2021 21:25
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND Thành phố về việc thông qua chủ trương ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Theo UBND Thành phố Hà Nội, mặc dù công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp đã được Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo; song tiến độ triển khai còn chậm, kết quả thực hiện còn thấp, do các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc chủ quan, khách quan.

Đến nay mới có 19 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng (chiếm khoảng 1,2% tổng số nhà ở chung cư cũ) và 14 dự án đang triển khai.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ

Để tháo gỡ các khó khăn, từ tháng 12/2019, UBND Thành phố đã thành lập Tổ chuyên gia nghiên cứu, giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách và xây dựng Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu những khó khăn vướng mắc về công tác quy hoạch; quá trình nghiên cứu đã lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm tìm ra nguyên nhân, khó khăn vướng mắc cần phải kiến nghị khắc phục để tạo hành lang pháp lý triển khai thực hiện bảo đảm tính khả thi.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ trương giao thành phố nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đề xuất Trung ương xem xét để đẩy nhanh việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 2-4-2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất phương án giải quyết hiệu quả, làm chuyển biến vấn đề này; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, quy định pháp luật, thì đề xuất mô hình, cơ chế chính sách đặc thù, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sớm, không được để kém an toàn các chung cư cũ.

Ngày 20/4/2021, Thành ủy có Quyết định số 947-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố. Tập thể UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố đã họp xem xét, góp ý về nội dung dự thảo "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Đến nay, đề án đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố, ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, góp ý của các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc xem xét thông qua chủ trương ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội" tại kỳ họp tháng 9/2021 của HĐND Thành phố sẽ là cơ sở để UBND Thành phố triển khai các bước tiếp theo.

Được biết, trong 2 ngày (14 và 15/9/2021) sẽ diễn ra kỳ họp thứ hai, HĐND Thành phố Hà Nội. Trong số các Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết được HĐND Thành phố xem xét thông qua lần này, có "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ, trong đó 463/1.049 nhà do Công ty TNHH MTV Quản lý & phát triển nhà Hà Nội quản lý, đã tổ chức bán theo Nghị định số 61/CP.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản