Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
UBND TP. Hà Nội vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện.

Kế hoạch nhằm mục đích công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối của TP. Hà Nội đã được Chỉnh phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 làm cơ sở hoàn thiện kế hoạch cụ thể.

Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong thời gian sớm nhất để cụ thể hóa nội dung điều chỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Hà Nội dự thu 53.537 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất từ 1.767 dự án
Dự kiến trong năm 2018 Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án, năm 2019 đấu giá 635 dự án, năm 2020 đấu giá 453 dự án. Tổng số tiền Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản