Hà Nội yêu cầu minh bạch các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 911-TB/TU thông báo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo số 395/BC-BCS, ngày 5/9/2017; trong đó, cần có các giải pháp có tính đột phá nhằm sớm cải thiện 6 vấn đề trong chỉ số tiếp cận đất đai có điểm số thấp.

Bênh cạnh đó, cần thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện, thị xã và tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án được Nhà nước giao, cho thuê, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất tiếp cận thông tin về đất đai.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ để đảm bảo các cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai và việc thực thi của các cấp, các ngành có liên quan công khai, minh bạch, kịp thời, thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản