Không có “Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl” như quảng cáo
Nhiệt Băng - 23/10/2023 11:26
 
Tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng không hề có “Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl” như quảng cáo, rao bán trên các trang mạng.

UBND huyện Đơn Dương vừa thông tin đến UBND tỉnh Lâm Đồng về khu đất được quảng cáo là “Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl” tại thửa đất số 218, tờ bản đồ số 63, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Theo đó, nơi này không hề có Dự án nào với tên gọi “Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl”.

Về nguồn gốc sử dụng đất, thửa đất số 218, tờ bản đồ số 63 xã Tu tra, diện tích 266 m2 (100 m2 đất ở tại nông thôn và 166 m2 đất trồng cây hàng năm khác) được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 942259 cấp ngày 16/9/2021 đứng tên ông Trần Văn Hoan.

Thửa đất trên có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ ông Trịnh Văn Quyền - bà Hà Thị Thảo, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đơn Dương xác nhận ngày 21/12/2021 tại Trang III Giấy chứng nhận số BD 942259 và được tách từ thửa đất số 189, tờ bản đồ số 63 xã Tu Tra.

Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 942259, nội dung về tài sản gắn liền với đất là không có công nhận.

UBND huyện Đơn Dương khẳng định, qua rà soát thì trên địa bàn huyện Đơn Dương không có “Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl” được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Về quá trình chuyển nhượng, tách thửa đất đối với thửa đất số 218, tờ bản đồ số 63 tại xã Tu Tra, theo UBND huyện Đơn Dương, ngày 15/4/2021, ông/bà Trịnh Văn Quyền - Hà Thị Thảo chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Hoan đối với thửa đất số 189, tờ bản đồ số 63, diện tích 593 m2 (HNK), theo hồ sơ số 210415-0051-CN, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đơn Dương xác nhận Trang III Giấy chứng nhận số DB 999781 ngày 26/4/2021.

Ngày 28/5/2021, ông Trần Văn Hoan nộp hồ sơ đề nghị tách thửa đối với thửa đất số 189, tờ bản đồ số 63, diện tích 593 m2 (HNK) theo GCN số DB 999781, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày ngày 26/4/2021 thành 2 thửa mới, gồm thửa đất số 217, diện tích 273 m2 và thửa đất số 218, diện tích 266 m2.

Căn cứ hồ sơ đề nghị tách thửa đất của ông Trần Văn Hoan, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đơn Dương đã lập thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép tách thửa đất, đồng thời cấp thành 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 942259 và DB 942258, cấp ngày 16/9/2021.

Ngày 13/12/2021, ông Trần Văn Hoan chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Ngọc Quý đối với thửa đất số 218, tờ bản đồ 63 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuyền chứng thực số 1939, ngày 13/12/2021; đăng ký chuyển quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đơn Dương (Bộ phận 1 cửa) với hồ sơ số H36-211214-0035 (ngày tiếp nhận: 14/12/2021, ngày hẹn trả kết quả: 28/12/2021; ngày thực hiện nghĩa vụ tài chính: 20/12/2021, ngày nhận kết quả thực tế: 22/12/2021).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã thẩm định và xác nhận Trang III Giấy chứng nhận số DB 942259 ngày 21/12/2021, chỉnh lý chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Trần Ngọc Quý.

Việc giải quyết tách thửa đất số 218, tờ bản đồ số 63 tại xã Tu Tra được giải quyết theo quy định tại Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/1/2021 quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Như vậy, đây thực chất chỉ là khu đất được chuyển nhượng giữa các cá nhân, rồi tách thửa. Thế nhưng, thời gian qua, trên các trang mạng vẫn rầm rộ quảng cáo, rao bán với thông tin “Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl” để đánh lừa người mua. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản