Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Long Biên có thêm dự án tổ hợp nhà ở
Trang Nguyễn - 18/09/2015 08:15
 
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở phường Thượng Thanh, Long Biên.

Cụ thể, Công ty TNHH An Quý Hưng là nhà đầu tư trúng đấu giá. Đối với khu đất xây dựng nhà ở thấp tầng, giá trúng đấu giá 16,4 triệu đồng/m2, số tiền phải nộp hơn 31 tỷ đồng; khu đất xây dựng nhà ở cao tầng, giá trúng đấu giá 14,73 triệu đồng/m2, số tiền phải nộp 21,4 tỷ đồng. Diện tích sử dụng lô đất xây dựng nhà ở thấp tầng là 1.904m2, còn lô đất xây dựng nhà ở cao tầng là 1.457m2.

UBND TP Hà Nội yêu cầu, trong thời hạn 5 ngày kể từ thời điểm UBND thành phố có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị trúng đấu giá về việc nộp tiền trúng đấu giá. Giải quyết, hoàn thiện giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất và bàn giao đất cho đơn vị trúng đấu giá. Thu và nộp tiền thu được từ đấu giá.

Thành phố cũng yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục bàn giao ranh giới khu đất đấu giá ngoài thực địa, lập trích lục bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Công ty TNHH An Quý Hưng có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Ban Quản lý dự án kè cứng hóa sông Hồng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định. Nộp lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định của Bộ Tài chính khi được cấp giấy chứng nhận. Nộp tiền ký quỹ theo quy định; liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; lập hồ sơ xin phép xây dựng và tổ chức thực hiện dự án.

Sẽ có thêm dự án hỗn hợp cao tầng ở Long Biên
Thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh quy hoạch một phần chức năng các ô đất thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản