Luật Nhà ở sẽ có chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
Linh Đan - 08/08/2023 15:03
 
Luật Nhà ở dự kiến sẽ có các chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp.

Bộ Xây dựng vừa phúc đáp kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa về việc sớm ban hành Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp (kiến nghị này do Ban Dân nguyện chuyển đến).

Theo đó, ngày 29/1/2023, Bộ Xây dựng có Tờ trình số 10/TTr-BXD gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Ngày 9/2/2023, tại Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2023, Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiên cứu, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội hoặc Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đất đai, bất động sản để xử lý các khó khăn, vướng mắc hiện nay, tạo hành lang pháp lý và động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 6/3/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 787/BXD-QLN gửi Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tới Bộ Tư pháp.

Ngày 11/3/2023, tại Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chính phủ giao Bộ Xây dựng tích cực, chủ động chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp tập trung nghiên cứu xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội” vào kỳ họp tháng 5/2023.

Bộ Xây dựng đã xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và gửi lấy ý kiến của các Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 23/3/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1086/BXD-QLN gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm của Quốc hội. Ngày 30/3/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định và ngày 5/4/2023 có báo cáo thẩm định số 41/BCTĐ-BTP.

Ngày 7/4/2023, sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm của Quốc hội và có Tờ trình số 25/TTr-BXD ngày 7/4/2023 trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.

Ngày 25/4/2023, tại Công văn số 2847/VPCP-CP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến: “Bộ Xây dựng hoàn thiện các chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp tại Tờ trình số 25/TTr-BXD ngày 7/4/2023 của Bộ Xây dựng để quy định tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) các chính sách về phát triển nhà ở xã hội phù hợp với từng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2023”.

Hiện nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, đã trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Theo đó, Dự thảo đã dành một Chương quy định về chính sách nhà ở xã hội, trong đó có các chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp. Dự kiến chính sách về nhà ở xã hội quy định tại Chương VI, Dự thảo Luật sẽ có hiệu lực từ 1/1/2024.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản