Quảng Bình đặt mục tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 3.240 tỷ đồng
N.T - 21/03/2023 14:22
 
Trong cơ cấu giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2023 tại từng địa phương của tỉnh Quảng Bình, TP. Đồng Hới chiếm tỷ lệ 43,3% (1.300 tỷ đồng).
 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đang tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 106 thửa đất ở thuộc Dự án: Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi cụm trung tâm các xã Vùng Nam, thị xã Ba Đồn (Đợt 1)
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 106 thửa đất ở thuộc Dự án Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi cụm trung tâm các xã Vùng Nam, thị xã Ba Đồn (đợt 1, hạn ngày 23/3) với  giá khởi điểm từ 560 triệu đến 2.349 triệu đồng. Nguồn: daugia.quangbinh.gov.vn

UBND tỉnh Quảng Bình vừa giao chỉ tiêu phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2023 cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh. Theo đó, huyện Minh Hóa 7 tỷ đồng, huyện Tuyên Hóa 90 tỷ đồng, huyện Quảng Trạch 330 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn 340 tỷ đồng, huyện Bố Trạch 365 tỷ đồng, TP. Đồng Hới 1.300 tỷ đồng, huyện Quảng Ninh 476 tỷ đồng, huyện Lệ Thủy 332 tỷ đồng.

So với các năm trước, cơ cấu giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2023 tại từng địa phương của tỉnh Quảng Bình là tương đương. Cụ thể, TP. Đồng Hới chiếm 43,3%, thị xã Ba Đồn 9,3%, huyện Bố Trạch 11,5%, huyện Quảng Trạch 09%, huyện Lệ Thủy 9,4%, huyện Quảng Ninh 15,8% và huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa chiếm khoảng 1%.

Nếu so với dự toán thu tiền sử dụng đất được HĐND tỉnh Quảng Bình giao năm 2023 là 3.000 tỷ đồng; UBND tỉnh Quảng Bình đặt chỉ tiêu đăng ký phấn đấu là 3.240 tỷ đồng (tăng 8%).

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển quỹ đất kịp thời giao chỉ tiêu đến các đơn vị trực thuộc trực tiếp làm nhiệm vụ phát triển quỹ đất đấu giá; tăng cường công tác quảng bá, tiêu thụ quỹ đất; khẩn trương tổ chức đấu giá đối với dự án đã hoàn thành hạ tầng, đủ điều kiện đưa ra đấu giá trong những tháng đầu, quý đầu năm 2023.

Người đứng đầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh được giao phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án, sớm đưa ra đấu giá, kịp thời hoàn trả nợ tạm ứng Quỹ Phát triển đất; đôn đốc dự án xã hội hóa để hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đã đề ra.

Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Bình được giao nhiệm vụ theo dõi diễn biến tình hình thị trường đất nền, số thu tiền sử dụng đất theo từng tháng, từng quý, để tham mưu UBND tỉnh đưa ra biện pháp xử lý phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất trong năm 2023.

Theo báo cáo của Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Bình, tổng thu tiền sử dụng đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt 4.881 tỷ đồng, tăng 52,1% so với năm 2021; vượt 42,3% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao phấn đấu là 3.526 tỷ đồng (HĐND tỉnh giao là 2.944 tỷ đồng). Trong đó, tổng thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước là 5.019 tỷ đồng, chiếm 63% tổng thu ngân sách nội địa tỉnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản