Quảng Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương điều chỉnh quy hoạch Dự án Làng Đại học
Hà Minh - 01/01/2017 20:22
 
Đã 19 năm, quy hoạch này vẫn chưa được triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, cuộc sống của hơn 2.000 hộ dân không ổn định, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp …
TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT đề nghị thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc điều chỉnh quy hoạch Dự án làng Đại học tại Hòa Quý (Đà Nẵng) và Điện Ngọc (Quảng Nam). Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký.

Làng Đại học Đà Nẵng rơi vào quy hoạch
Làng Đại học Đà Nẵng rơi vào quy hoạch "treo" 19 năm nay.

Quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1057/1997/QĐ-TTg ngày 09/12/1997, Bộ GD&ĐT phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 6001/QĐ/BGD&ĐT/KHTC ngày 19/10/2004; tổng diện tích quy hoạch khoảng 300ha, trong đó, diện tích nằm trên địa bàn phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (trước đây là xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) (tỉnh Quảng Nam) khoảng 190ha.

Đồng thời, để phục vụ tái định cư và đáp ứng nhu cầu nhà ở của của một số cán bộ, công nhân viên của Đại học Đà Nẵng, Quy hoạch chi tiết lô Khu tái định cư Hòa Quý-Điện Ngọc tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do Đại học Đà Nẵng làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại QĐ số 3700/QĐ-UB ngày 22/12/1999, quy mô diện tích khoảng 34,4 ha.

Trước yêu cầu quản lý quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt, những năm qua, UBND tỉnh Quảng Nam chưa nhận được sự phối hợp quản lý để triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư, và trên thực tế, chưa đầu tư xây dựng tại khu vực này.

Đến nay, đã 19 năm, quy hoạch này vẫn chưa được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã gây ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực, cuộc sống của hơn 2.000 hộ dân không ổn định, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc giải quyết các quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực xây dựng đất đai…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 01/11/2016 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương khảo sát thực tế, đề xuất phương án tổng thể điều chỉnh quy hoạch Dự án làng Đại học tại Hòa Quý-Điện Ngọc, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định nhằm tạo điều kiện cho địa phương trong công tác quản lý, thực hiện đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực.

Đà Nẵng, Quảng Nam đề xuất hủy Dự án Làng Đại học
Cuộc họp quy hoạch định kỳ tháng 10 của TP. Đà Nẵng đã nêu đề xuất hủy bỏ một số dự án treo  kéo dài nhiều năm, trong đó có dự án Làng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản