Quảng Nam: Khẩn trương điều chỉnh phương án giá đất Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 1)
Hoàng Anh - 30/01/2024 15:20
 
Tỉnh Quảng Nam sẽ điều chỉnh phương án giá đất Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 1) theo hướng loại doanh thu đất tái định cư; đưa chi phí chuyển giao đã được phê duyệt quyết toán, xác nhận vào chi phí đầu tư dự án.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu điều chỉnh phương án giá đất dự án Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 1), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Trước đó, trong Công văn số 7803/UBND-KTTH ngày 13/11/2023, tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá đất dự án Khu dân cư Thống nhất (giai đoạn 1), theo hướng loại doanh thu đất tái định cư ra khỏi phương án giá đất.

Đồng thời, đưa chi phí chuyển giao (thực chất là chi phí do Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Điện Bàn trước đây đã đầu tư tại dự án này) đã được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán, xác nhận vào chi phí đầu tư dự án để tham mưu điều chỉnh Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Thị xã Điện Bàn, Dự án Khu dân cư Thống Nhất do Công ty Cổ phần tập đoàn VN Đà Thành làm chủ đầu tư được triển khai bắt đầu từ năm 2016, được chia làm 2 giai đoạn. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến dự án này, vào tháng 2/2023, ông Nguyễn Hồng Quang đã ký văn bản về quyết toán các chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất.

Theo đó, việc UBND thị xã Điện Bàn (trước đây là UBND huyện Điện Bàn) làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, không trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn nhưng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu là chưa tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Vì vậy, tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án chưa đúng quy định.

Dự án Khu dân cư Thống Nhất trước đây do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, được khởi công trong năm 2006, rồi dừng thực hiện vào năm 2008.

Sau đó, Dự án này được giao UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư. Rồi tiếp tục giao Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành) làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư Thống Nhất được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt mức thu tiền sử dụng tại Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/5/2020. Trong đó, đã khấu trừ khoản chi phí chuyển giao dự án của các chủ đầu tư (cũ) trước khi xác định tiền sử dụng đất còn lại doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước.

Kinh phí đã chuyển trả cho Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Điện Bàn (các chủ đầu tư cũ) là khoản chi phí đầu tư dự án. Do vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành có trách nhiệm hoàn trả lại và tính vào chi phí đầu tư dự án…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản