Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Quảng Nam quy hoạch Khu đô thị giáo dục tại huyện Phú Ninh
Hoàng Anh - 12/06/2021 15:34
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao các sở ngành và địa phương nghiên cứu quy hoạch xây dựng Khu đô thị giáo dục tại huyện Phú Ninh.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Trí Thanh về quy hoạch Khu đô thị giáo dục tại huyện Phú Ninh.

Theo đó, sau khi nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo về địa điểm nghiên cứu Khu đô thị giáo dục tại huyện Phú Ninh, Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Trí Thanh kết luận, Dự án Khu đô thị đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và mang tầm quan trọng đối với quốc gia nói chung. Về bản chất, đây là một Khu đô thị với chức năng chính phục vụ cho giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, có quy mô diện tích lớn, chuyển đổi đất rừng sản xuất và đất lúa nhiều, thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Để phối hợp triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; UBND tỉnh Quảng Nam mời ông Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội các Trường đại học và cao đẳng Việt Nam tham gia tư vấn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục và giúp UBND tỉnh kết nối, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, nhóm các chuyên gia nghiên cứu và các nhà đầu tư chiến lược.

Hồ Phú Ninh một địa điểm du lịch nổi tiếng tại huyện Phú Ninh.
Hồ Phú Ninh một địa điểm du lịch nổi tiếng tại huyện Phú Ninh

Ông Lê Trí Thanh giao UBND huyện Phú Ninh chịu trách nhiệm rà soát các quy hoạch liên quan, xác định hiện trạng đất đai, xây dựng, dân cư, các dự án đã đầu tư trong phạm vi nghiên cứu. Trên cơ sở đó, sơ bộ đề xuất phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho toàn bộ dự án và theo từng giai đoạn. Ước tính chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời bố trí các công trình đã xây dựng (nếu cần thiết). Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng 2 huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2030 trình Sở Xây dựng thẩm định lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với địa phương và sở ngành liên quan xác định, đánh giá khả năng khớp nối hạ tầng, liên kết vùng, liên kết không gian phát triển để làm cơ sở đề xuất quy hoạch, đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối để thuận lợi trong quá trình thu hút đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo từng giai đoạn. Cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch tại khu vực dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xếp lịch làm việc trực tuyến với nhóm nghiên cứu đầu tư. Đồng thời phối hợp với UBND huyện Phú Ninh hoàn chỉnh lại hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6/2021; bổ sung vào nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phú Ninh xác định quy mô, ranh giới, hiện trạng, cơ cấu các loại đất tại khu vực nghiên cứu, quy hoạch dự án làm cơ sở thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp, đúng thẩm quyền. Trong đó lưu ý xác định cụ thể các loại đất rừng, hiện trạng rừng, đất lúa, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong từng giai đoạn,... để đề xuất UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Nghiên cứu bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ nhóm nghiên cứu đầu tư trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lập các hồ sơ, thủ tục để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư phát triển loại hình đô thị này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bổ sung vào nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Được biết, tỉnh Quảng Nam cũng đã đốc thúc dự án “Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An” được cấp phép xây dựng trên diện tích 41 ha tại các xã Bình Minh, Bình Dương và Bình Đào (huyện Thăng Bình). Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ dự án, xây dựng kế hoạch triển khai để đề xuất tỉnh xem xét gia hạn tiến độ. Đồng thời có văn bản yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh tên gọi dự án theo hướng không sử dụng từ “Thành phố” do không đáp ứng tiêu chí của thành phố. 

Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021
Tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021 trên diện tích khoảng 787ha.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản