Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Quảng Nam yêu cầu rà soát mục đích sử dụng đất Khu du lịch Hội An Holiday
Hoàng Anh - 22/04/2022 10:49
 
HĐND tỉnh Quảng Nam chưa thông qua danh mục thu hồi đất đối với Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday; yêu cầu rà soát, làm rõ mục đích sử dụng đất.

Trong Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 với tổng diện tích sử dụng đất nông nghiệp là 353,11 ha và Nghị quyết danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 với tổng diện tích 7.768,36 ha.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam cho thấy, năm 2021, HĐND tỉnh đã thông qua 231 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 và Nghị quyết thông qua 1.264 danh mục dự án thu hồi đất năm 2022.

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, tại Kỳ họp thứ 7 lần này, UBND tỉnh tiếp tục đề nghị HĐND tỉnh bổ sung 52 danh mục cần thu hồi đất với tổng diện tích là 279,3 ha trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố gồm: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức và đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất 10 danh mục trên địa bàn các huyện Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Thẩm tra đối với nội dung bổ sung danh mục cần thu hồi đất, theo Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, phần lớn các danh mục UBND tỉnh đề nghị bổ sung tại kỳ họp lần này sử dụng vốn ngân sách nhà nước (34/52 danh mục). Trong đó có 6/7 danh mục đã được UBND tỉnh rà soát, báo cáo giải trình làm rõ theo đề nghị của HĐND tỉnh.

Để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua 51/52 danh mục dự án thu hồi đất.

Trong đó, 34/34 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 17/18 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Đối với có 4 danh mục dự án UBND tỉnh đề xuất giữ nguyên tên gọi, gồm: Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An; Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương; Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò; Hai lối vào của khu du lịch tại phường Điện Dương của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xuân Phú Hải.

Liên quan đến 4 dự án này, ông Nguyễn Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chặt chẽ tính chất hoạt động, mục đích sử dụng đất của từng dự án, đảm bảo thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 trước khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Dọc ven biển Quảng Nam đang triển khai nhiều Dự án du lịch nghỉ dưỡng.
Dọc ven biển Quảng Nam đang triển khai nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Với dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday, Cẩm An, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo giải trình, tuy nhiên chưa làm rõ thông tin theo quy định tại Khoản 60 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Mặt khác, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho thấy công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án kéo dài nhiều năm, dẫn đến chậm tiến độ theo cam kết. Tính đến tháng 12/2021, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, thành phố Hội An chỉ mới bàn giao mặt bằng sạch quá nhỏ, không đến 10% dự án, với 2.901m2 trên tổng diện tích là 34.734m2.

Vì vậy, ông Nguyễn Đức đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan để rà soát, làm rõ nội dung, tính chất, mục đích sử dụng đất và thông tin liên quan theo quy định tại khoản 60, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở rà soát, nếu dự án đảm bảo điều kiện Nhà nước thu hồi đất thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục thu hồi đất tại kỳ họp gần nhất.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua 10/10 danh mục dự án trên địa bàn các huyện Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh.

Quảng Nam: Giải quyết đơn kêu cứu của người dân tại Khu phố chợ Chiên Đàn
Các nội dung kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng do Khu phố chợ Chiên Đàn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, HĐND tỉnh Quảng Nam yêu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản